Вівторок, Лютий 20Інтернет портал твого міста

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Ліга НОРД»

є добровільним об’єднанням громадян на основі єдності їх інтересів за для спільної реалізації своїх прав і свобод. Організація створена для спільної діяльності патріотично налаштованих громадян, які мають активну громадянську позицію, по захисту та задоволенню своїх законних інтересів та інтересів держави, народу, суспільства України і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядності, законності та гласності.
У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Податковим Кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» чинним законодавством України та Статутом.
Організація створена на підставі рішення установчих зборів засновників, які відбулися у місті Тернополі 17 серпня 2016 року, що засвідчено протоколом установчих зборів №1.
Організація є відкритою для вступу громадян краю, які поділяють мету, принципи та завдання Організації і співпрацює з українськими й іноземними державними органами, організаціями та іншими структурами відповідно до чинного законодавства.
Організація є неприбутковою громадською організацією, яка не здійснює підприємницьку діяльність та не одержує прибуток.
Головною метою (цілями) Організації є задоволення та захист соціальних, економічних, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів
Проведення круглих столів, конференцій по вивченню можливості попередження і припинення конфліктів;
Сприяння в організації і підтримці соціальних, гуманітарних, освітніх, медичних, навчальних та інших проектів;
Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України
Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
Організація:
– організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
– проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
– реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

Коментарі