Вівторок, Червень 19Усі Чортківські новини

Чи беруть аспірантів до війська?

Я заочно навчаюся в аспірантурі. Чи маю право на звільнення або на відстрочку від призову на строкову військову службу?

 ДЕНИС.

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Громадяни призовного віку в добровільному порядку можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин (стаття 15 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», далі — закон).

Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України: які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час; які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів; батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних; які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах; які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання; яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові чи спеціальні звання офіцерського або начальницького складу (стаття 18 закону).

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються: у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання (в разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу); у вищих навчальних закладах із денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти; у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання; в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва. Право на таку відстрочку теж мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав. Крім того, відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії за сімейними обставинами, станом здоров’я, для продовження професійної діяльності. Призовники, яким надано вказану відстрочку, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їхнє право на відстрочку. Про це йдеться в статті 17 закону.

Отже, навчання в аспірантурі без відриву від виробництва не є підставою для звільнення від призову на строкову військову службу. Але ви можете скористатися правом на відстрочку від такого призову. Для цього треба подати міській призовній комісії документи, що підтверджують факт вашого навчання в аспірантурі. Рішення призовної комісії може бути оскаржене до призовної комісії вищого рівня або до суду.

Орест ЗВАРИЧ вільне життя

Коментарі