Субота, Травень 26Усі Чортківські новини

Який справжній вік Чортківського замку?

Чортківський замок – надзвичайно цікавий об’єкт, який викликає чималий інтерес серед істориків, археологів, краєзнавців та дослідників. На сьогоднішній день вже є ряд напрацювань. Однак, у його історії ще залишається достатньо «білих» плям, які потребують подальшого дослідження.

До таких питань, котрі потребують з’ясування та наукового обґрунтування, зокрема, належить і датування будівництва замку у Чорткові. Так склалось, що загальноприйнятою та загальновживаною датою вважають 1610 рік. Однак, на даний час невідомо першоджерело, з якого виникає ця конкретна цифра. Це також не підтверджено археологічно.

Варто розглянути, що ж у своїх працях пропонують дослідники історії Чорткова та його головної пам’ятки. Можливо, у такий спосіб вдасться конкретизувати та визначити основні варіанти датування будівництва чортківського замку.

Розпочнемо з праці Олександра Чоловського «Давні замки та твердині на Русі Галицькій»,  у якій зазначено, що дату заснування замку достеменно визначити наразі неможливо. Його засновниками були, безсумнівно, у перших роках XVII століття Гольські, власники Чорткова (с. 15). У іншій його праці у співавторстві з Богданом Янушем «Минуле та пам’ятки Тарнопольського воєводства» читаємо, що засновниками чортківського, спочатку дерев’яного замку, а також і міста були у І пол. XVI ст. Чортковські. А замок мурований, з каменю та цегли, на початку XVII ст. заснували Гольські (с. 73).

У «Путівнику по Тернопільському воєводстві» Томаша Кунзека, зустрічаємо, що при березі Серету піднімаються просторі руїни замку (на Вигнанці) заснованого з початком XVII ст. родиною Гольських, на місці більш раннього замку, який існував ще у XVI ст. (с. 215).

Тадеуш Поляк у своїй праці «Замки на Кресах. Білорусь. Литва. Україна» зазначає, що першими власниками були, очевидно, Чортковські, які, можливо, збудували дерев’яний (?) замочок. У другій половині XVI – на початку XVII ст. Чортків належав Гольським. Новий замок спорудив Станіслав Гольський (пом. 1612 р.), воєвода руський (с. 172).

У статті «Чортків. Дані про місто та його пам’ятки» Ян К. Островський подає таку інформацію, що замок у Чорткові, розташований на Вигнанці, на лівому березі Серету, первісно, мабуть, дерев’яний; у теперішньому вигляді – був споруджений на рубежі XVI/XVIIстоліть. І далі, у примітках, автор додає, що українська література подає як дату побудови замку 1610 рік, яка, з певністю, надто пізня по відношенню до усієї споруди, але, ймовірно, ця дата може відноситися до завершення будівництва (с. 89).

Роман Афтанази у своїй праці «Історія резиденцій на давніх кресах Речі Посполитої» у коротенькій статті, присвяченій Чортківському палацу Садовських-Борковських, додає ще кілька слів про замок: Станіслав Гольський (пом. у 1612 р.), воєвода руський, чоловік неймовірної вдачі, збудував у Чорткові нову, розкішну, великопанську резиденцію, цього разу з ламаного каміння і цегли (с. 52-53).

Стосовно датування замку Марек Сцісляк у своїй книзі «Чортків у роках 1522-1946»  пише, що XVI століття відзначалось будівництвом оборонних замків. Будує його Станіслав Гольський (1610) (с. 19). Далі автор подає опис замку в Чорткові, покликаючись на спільну працю О.Чоловського та Б.Януша. Однак звідки виник рік, дописаний у дужках, невідомо, бо у праці вищезгаданих авторів ця дата не фігурує.

Лєшек Вонтробський у газеті «Кур’єр Віленський»  розповідає, що до найцікавіших пам’яток міста належать руїни замку, збудованого Гольським на початку XVII століття на місці старого, існуючого ще у XVI столітті (с. 8).

У «Путівнику по Чорткові та околицях» також фігурує конкретна дата. Автор путівника Юзеф Опацький пише, що коли Чортків перейшов у 1522 р. у власність Станіслава Гольського, був відбудований замок, і вже у 1610 змінений на мурований (с. 22). Тепер вже відомо, що у 1522 році власником міста був Єжи Чартковський. Він фігурує у документі надання тевтонського права селу Чартковіче, яке у тому ж 1522 році стало містом з відповідними правами.

У 4-му томі книги «Пам’ятки містобудування і архітектури Української РСР» за редакцією Логвіна Григорія Никоновича знаходимо суху інформацію: «Замок, 1610 г.». (с. 89). На жаль, жодних посилань, з яких виникає ця дата, – немає. Ідентична інформація про датування замку м. Чорткова вміщена у книзі «Замки та фортеці»: Замок Гольських. 1610 р. Побудовано на початку XVII ст. на місці більш давнього укріплення як родинний замок магнатів Гольських (с. 276).

У книзі «Замки Тернопілля» автори Олег Гаврилюк та Володимир Бойко зазначають, що після того, як дерев’яне укріплення кілька разів спалили татари, на його місці нові власники міста Гольські на початку XVII ст. звели замок із каменю і цегли – у формі п’ятикутника (с. 69).

У путівнику «Земля Тернопільська» знаходимо приблизно таку ж інформацію про те, що фортецю після неодноразового спалення татарами було перебудовано з ламаного каменю на початку XVII століття за нового власника Чорткова Станіслава Гольського (с. 137).

Ось такі відомості стосовно датування чортківського замку можна знайти у працях польських та українських авторів. Варто сказати, що інформація схожа та тенденційна. Однак польські дослідники, за винятком лише  Марека Сцісляка, уникають конкретного вказування на рік будівництва замку. Натомість, у статтях українських авторів конкретна дата спорудження чортківського замку – 1610 рік – фігурує досить часто. На жаль, немає відсилання до першоджерела, яке б підтверджувало цю дату.

Ще варто додати декілька спільних думок, які простежуються у працях і українських і польських дослідників. Зокрема те, що перше укріплення існувало або було споруджене вже за власника Чортковського; також те, що перша оборонна споруда Чорткова, імовірно, була дерев’яною; і, що перший «старий» дерев’яний замок, споруджений Чортковськими, був перебудований на кам’яний на рубежі XVI/XVII століть тодішнім власником міста Станіславом Гольським.

На сьогодні на території чортківського замку жодного разу не проводились археологічні розкопки. Тому, ми можемо лише припускати, що замок, який зберігся до нинішнього дня, споруджений на місці старої фортеці. На жаль, фактичного підтвердження цьому немає.

Якщо повернутися до питання датування кам’яного чортківського замку, то швидше за все дата «1610 рік» витікає з років власника Станіслава Гольського, якому всі дослідники приписують його будівництво. Відомо, що власником Чорткова Станіслав Гольський став у 1597 році і володів ним до 1612 року, тобто до своєї смерті. Далі місто і замок успадкував його брат Ян. Таким чином, виходячи з цього невеликого проміжку часу володіння містом та років життя руського воєводи Станіслава Гольського, можна припустити, і було взято конкретний рік будівництва замку у Чорткові.

Тетяна ФЕДОРІВ,

молодший науковий співробітник

Національного заповідника

«Замки Тернопілля»

Джерело: ТОВ “Редакція газети “Голос народу”, випуск № 10, 9 березня 2018 р. 

Коментарі

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?