Четвер, Липень 19Усі Чортківські новини

Які ж новонапрацьовані “Концепції стратегії розвитку міста Чорткова 2030 р.”?

У Чорткові є хороша традиція – час від часу збиратися та проводити так звані “Стратегічні сесії”

Так от 23 листопада у стінах Міської ради, в залі де ще недавно проходила  як писали ЗМІ: “без перебільшення, знакова подія – стратегічна сесія «Бачення та розвиток Чорткова 2030».”, пройшов черговий подібний захід під вже більш конкретною назвою “Концепції стратегії розвитку міста Чорткова 2030 р.”

довідково: Стратегія — це модель узагальнення дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координування і розподілу ресурсів

Результат їх роботи, що був зачатий у стінах Міської ради – вилився в документ, який чомусь дуже швидко зник з сайту Міської ради. 

КОНЦЕПЦІЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА ЧОРТКІВ 2030 можна прочитатит ТУТ чи в кінці цієї статті

Ще раніше, таку сесію проводили підприємці міста  

Цього разу на відміну від попередніх, до участі в Стратегічній сесії на базі Чортківської міської ради “Концепції стратегії розвитку міста Чорткова 2030 р.” було запрошено знаних фахових економістів –

директора Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ, к.е.н., доцента Кульчицьку Н.Є.,

викладача кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Ковальчук Ю.П.

студента 4 курсу ЧННІПБ ТНЕУ Лук’яніхіна Вадима

У своєму виступі Надія Євстахівна підкреслила необхідність стимулювання та створення сприятливих умов для інвестицій в економіку міста, адже маємо великі перспективи в цьому напрямку: ініціативні громадяни, навчальні заклади значного рівня підготовки висококваліфікованих фахівців, туристична привабливість тощо.

Гостро постає потреба покращення бізнес- клімату міста шляхом розвитку промислового виробництва, підтримкою суб’єктів малого та середнього бізнесу.

У складі робочої групи представниками ЧННІПБ ТНЕУ розроблено пропозиції щодо економічного зростання, які були включені в план стратегічного планування розвитку міста Чорткова до 2030 р.
Колектив ЧННІПБ ТНЕУ висловлює готовність до взаємодії з громадою та місцевою владою в контексті створення та втілення проектів стратегічного характеру по економічному розвитку міста, підвищенні рівня його інвестиційної привабливості. 

Також були запрошені депутати міської ради, члени виконавчого комітету, громадські активісти, засідання відбулось за участі голови правління ГО “Агенції “Спільні зусилля”, засновника та керівника “Школи мерів” Руслана Рохова, консультанта зі стратегічного планування Володимира Проскурніна (м. Київ), архітектора Грем Бішоп (м. Лондон), всечесних отців, керівників і студентів вищих навчальних закладів міста та ін.

Ними ставилися інші цілі – стратегічна комунікація задля більш простіших та практичних речей: політична реклама, політичний піар, виживання в крупному бізнесі, повернення в політику, корпоративна реклама і т.д. Жодного разу “стратеги” навіть не намагалися ознайомитися з основними теоретичними підходами до стратегування.
Це не стосується лише нашого міста, але більшості подібних.
Для порівняння представляємо попередні напрацювання стратегії .
ПРЕАМБУЛА
Ця концепція має на меті сформувати бачення ключових напрямків розвитку міста до 2030 року, задати напрямки його руху, сформулювати ключові проблеми, цілі та завдання. У цій концепції сформульовано чотири основних вектори розвитку міста, а саме розвиток громади; освіта, культура, спорт; економічний розвиток міста та комфортне місто. Означивши ці умовні межі, ми сформулювали стратегічні довгострокові цілі, окреслили проблеми та визначали основні завдання, які повинні бути реалізовані в рамках впровадження Стратегії розвитку міста. Написанню цієї концепції передувала Стратегічна сесія із залученням громади Чорткова, на якій було напрацьовано візію міста, основні принципи містян та проаналізовано суспільну думку щодо напрямків розвитку Чорткова до 2030 року.
ВІЗІЯ МІСТА ЧОРТКІВ 2030
Чортків – туристичний і релігійний центр західного регіону, місто розвиненого підприємництва.
Чортків – інноваційне, зручне для проживання та перспективне для розвитку місто з соціально активною громадою, місто з розвиненою освітньою та культурною базою.
Чортків – 2030 – це місто з розвиненими центрами оздоровлення, сучасними медичними закладами, екологічно чистими місцями відпочинку, відновленими та реставрованими архітектурними пам’ятками, збереженим історичним центром міста, сучасними дорогами, освітленням, розвинутою логістикою.
Чортків – місто, громада якого бере активну участь в управлінні та контролює діяльність органів місцевого самоврядування через розвинуту систему електронних сервісів, що сприяють прозорості процесів.
ЦІННОСТІ ЧОРТКІВЧАН
Особиста відповідальність кожного;
Креативний підхід у розвитку міста;
Здоровий спосіб життя;
Духовний розвиток громади;
Нетерпимість до корупції;
Інноваційність освіти.
РОЗВИТОК ГРОМАДИ
Стратегічна ціль:
Наша мета – активізувати місцеву громаду та громадянське суспільство таким чином, щоб вони брали на себе ініціативу та відповідальність за міські процеси і посилили свою роль в управлінні містом.
Виявлені ключові проблеми:
низька соціальна активність мешканців;
слабка взаємодія між різними соціальними групами;
відсутність незалежних засобів масової інформації (ЗМІ);
низький рівень довіри мешканців до органів влади, громадських організацій та бізнесу;
відсутність громадського контролю за діями органів влади та їх посадових осіб;
потреба в більшій прозорості та відкритості діяльності органів влади;
недосконалість управлінських процесів, пов’язаних з обробкою даних, як в органах влади, так і в інших інституціях громадянського суспільства.
Завдання:
надати простір для впровадження ідей та проектів і таким чином змінити сприйняття своєї ролі в місті кожного мешканця;
впровадити новітні форми участі мешканців в процесах управління містом та забезпечити їх ефективними важелями впливу на місцеву владу та її контролю;
сприяти розвитку механізмів фінансування міських проектів зі сторони органів місцевої влади та бізнесу;
стимулювати діалог між різними соціальними групами в місті;
створити умови для розвитку незалежних ЗМІ;
відкрити доступ до міських даних;
стимулювати ефективну роботу з даними в органах державної влади та місцевого самоврядування;
посилити прозорість діяльності органів місцевої влади.
створення системи місцевих петицій.
ОСВІТА, КУЛЬТУРА, СПОРТ 
Стратегічна ціль:
Наша мета – популяризація та розвиток освіти, культури та спорту як переосмислених явищ та інструментів для розвитку громади.
Виявлені ключові проблеми: 
Недостатність та низька якість освітньої, культурної та спортивної інфраструктури;
Незадовільний соціальний статус педагогічних працівників та працівників культури;
Деформована суспільна думка стосовно ролі освіти в особистому розвитку людини;
Відсутність можливостей для отримання альтернативної освіти;
Спрощене сприйняття поняття культури та потенціалу її впливу на розвиток громади;
Недостатня кількість культурних подій та заходів дозвілля;
Відсутність професійних спортивних команд та мала кількість спортивних заходів;
Низька спортивна активність мешканців;
Завдання:
підвищити якість освіти;
– залучити інвестиції для розвитку освіти, культури та спорту;
– популяризувати освіту, підвищити її привабливість;
– поширювати ідеї навчання впродовж життя, включаючи освіту та самоосвіту за допомогою новітніх технологій;
– створити центри якісної професійно-технічної освіти для спеціальностей сфери послуг та підприємництва;
– реанімувати та активувати наявні ресурси освітньої, культурної та спортивної сфери, за необхідності створити;
– забезпечити освітню, культурну та спортивну інфраструктуру професійними кадрами;
– розвивати соціальне партнерство між основними соціальними групами в сфері освіти, культури та спорту;
– поширювати та реалізовувати освітні, культурні та спортивні заходи, соціальні ініціативи, інновації, новітні світові тенденції та практик;
– модернізувати бібліотеки і створити з них центри активності;
– створювати умов, в тому числі фізичного простору, для творчої реалізації особистості;
– трансформувати цінності та підходи до впровадження культурних ідей.
– відкрити простір для фізичного розвитку мешканців;
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА
Стратегічна ціль: 
Ми ставимо перед собою мету створити привабливе для бізнесу середовище, що створить потужну економічну базу для зростання міста шляхом забезпечення високого рівня зайнятості та добробуту населення.
Ключові проблеми:
Низька мотивація працівників органів місцевого самоврядування, які безпосередньо залучені до роботи з бізнесом;
Низька інвестиційна привабливість міста;
Недостатнє проникнення інновацій та сучасних тенденцій у бізнес середовище міста;
Інертність представників місцевого бізнесу;
Нестача кваліфікованих кадрів;
Низький розвиток інфраструктурних об’єктів;
Недостатньо досліджений та, як наслідок, нереалізований туристичний потенціал регіону;
Фрагментарність у підході до вирішення стратегічно важливих проблем, зокрема у сфері економічного розвитку міста;
Недостатність обізнаності з місцевими виробниками та їх продукцією.
Завдання:
автоматизувати дозвільні процедури, впровадити електронне самоврядування;
створити електронну карту міста з наявними та доступними інвестиційними об’єктами міста;
провести ряд інформаційних кампаній з метою поширення відомостей про інноваційні новинки;
створити сприятливе середовище, яке поєднувало б робочий комфорт та якісне дозвілля для професіоналів та жителів міста;
створити фізичні простори для обміну ідей;
провести комплексне дослідження туристичних об’єктів регіону з метою їх майбутньої монетизації;
популяризувати місцевого виробника шляхом проведення економічних ярмарок, фестивалів, виставок.
КОМФОРТНЕ МІСТО
Стратегічна ціль:
Ми керуємося метою створення комфортних умов проживання, праці та відпочинку для жителів міста та гостей та надання доступу до них, покращення благоустрою міста.
Ключові проблеми:
Відсутність єдиного інтегрованого центру надання адміністративних послуг; складна та тривала процедура їх отримання;
Незадовільна якість медичного обслуговування, поєднана із браком технічого устаткування;
Відсутність інфраструктури, пристосованої для людей із особливими потребами;
Відсутність транспортної велоінфраструктури та паркомісць;
Неналежна якість питної води та її постачання;
Зношеність дорожньо-транспортної інфраструктури;
Відсутність якісної навігації публічного транспорту та інформаційно-туристичних вказівників;
Відсутність єдиних правил облаштування публічних просторів у історичній частині міста (єдиний стиль зовнішньої реклами тощо);
Різке зменшення кількості зелених та рекреаційних зон;
Відсутність очисних споруд у місті та відсутність комплексної програми відновлення благоустрою річки Серет та прибережних територій;
Триваюча проблема поводження із відходами та їх утилізацією;
Відсутність контролю та програм зі зменшення викидів і скидів підприємствами та домашніми господарствами;
Відсутність раціонального енергоспоживання та його моніторингу;
Завдання:
спростити процедуру надання адміністративних послуг шляхом запровадження електронного врядування та створення єдиного центру, надання адміністративних послуг (ЦНАП);
створити на базі Чортківської міської медичної інфраструктури міжрайонний медичний центр із необхідним обладнанням та професійними кадрами;
створити інфраструктуру для людей з особливими потребами;
забезпечити якісну автомобільну, велоінфраструктуру та достатню кількость паркомісць;
забезпечити використання новітніх технологій для відновлення якості питної води та забезпечення її постачання на належному рівні;
комплексно відновити дорожньо-транспортної інфраструктури;
розробити систему навігації для відслідковування публічного транспорту та створити систему інформаційно-туристичних вказівників та відкрити туристичний центр;
розробити та запровадити єдиний міський стандарт облаштування публічних просторів;
збільшити кількість зелених та рекреаційних зон у місті;
встановити очисні споруди та впровадити програму з відновлення благоустрою річки;
розвивати культуру утилізації сміття, впроваджувати інноваційні підходи щодо поводження з відходами;
стимулювати місцевих виробників та домашніх господарств до впровадження програм зі зменшення викидів та скидів, забезпечити моніторинг ефективності таких програм органами місцевого самоврядування;
впровадити якісний моніторинг за використанням енергії, стимулювати зменшення енергоспоживання, енерговтрат та впроваджувати альтернативні джерела енергії.
Коментарі