Неділя, Січень 21Інтернет портал твого міста

Перед тим, як купити мiнеральну воду, уважно вивчiть етикету

Влiтку нам радять пити бiльше мiнеральної води — вона i освiжає, i спрагу тамує, i органiзм необхiдними мiкроелементами насичує. Проте вiд арсеналу мiнвод у магазинах аж очi розбiгаються — є столовi та лiкувальнi, сильно- та слабогазованi, сульфатнi та гiдрокарбонатнi.- інформує Добрий лікар
А яку ж обрати?

— Що треба знати про мiнеральнi води?

— Насамперед, мiнводи дiляться на столовi, столово-лiкувальнi та лiкувальнi — залежно вiд рiвня мiнералiзацiї, — пояснює  Нiна Кiльдiй, керiвника вiддiлу тестувань Науково-дослiдного центру незалежних експертиз “Тест”. — Столовi води (концентрацiя солей у них менша за 1 грам на лiтр) можна пити скiльки завгодно, використовувати для приготування страв тощо. Вона стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, нирок, пiдходить для щоденного вживання.

Лiкувально-столова вода (мiнералiзацiя 1-10 грам на лiтр) вже має певнi обмеження. Її можна пити лише час вiд часу, адже вона має певний хiмiчний склад та вимагає схеми прийому. А лiкувальнi мiнералнi води (мiнералiзацiя понад 10 грамiв на лiтр) вживається виключно з лiкувальною метою та лише за призначенням лiкаря.

Крiм того, залежно вiд iонного складу, мiнводи є хлориднi, сульфатнi, гiдрокарбонатнi, натрiєвi, магнiєвi, кальцiєвi тощо. А ще звертайте увагу на ступiнь кислотностi, за яким води дiляться на кислi та лужнi (нейтральний рiвень рН — 7, нижчий показник вказує на кислу воду, вищий — на лужну). Та, якщо у вас пiдвищена кислотнiсть шлункового соку, кисла вода лише загострить проблему. Загалом, кожна категорiя має як лiкувальну дiю, так i протипокази, тому бажано проконсультуватися з лiкарем.

— На етикетцi часто можна побачити “природня мiнеральна” та “штучно мiнералiзована”. Що це означає?

— Природню мiнеральну воду добувають з екологiчно чистих свердловин, вiдразу розливають у пляшки та герметично закривають. Така вода найкориснiша, адже мiстить цiннi бiологiчнi активнi речовини, унiкальний мiнеральний та сольовий склад тощо.

На жаль, в Українi таких вод виробляють одиницi — бiльшiсть є штучно мiнералiзованими. Тобто, воду добувають iз пiдземних або централiзованих джерел, очищають її ультрафiолетом чи срiблом, а потiм додають набiр мiнеральних речовин.

Коментарі

Читайте ще

Залишити відповідь