Середа, Травень 23Усі Чортківські новини

Що потрібно знати про усиновлення

Усиновлення на території України – вкрай складний процес, в якому бере участь велика кількість державних структур.

За даними офіційної державної статистики, на 1 січня 2016 в Україні 73 182 дітей-сиріт. З іншого боку у  2008 році в країні зареєстровано 62,2% бездітних сімей. Загалом у світі приблизно 10% сімей не можуть мати власних дітей. Одним із способів подолати цю проблему є усиновлення. У даній статті я опишу загальні принципи усиновлення.- Для читачів Чортків.Онлайн роз’яснить Адвокат ТВ ГО «Спілка  адвокатів України” Володимир Прислопський

Отже, що таке усиновлення?

Насамперед усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім ви­падку усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за її межами.

Усиновленою може бути не лише дитина (особа, яка не досягла вісім­надцяти років), а й особа, яка є повнолітньою. Однак рішення про усинов­лення повнолітньої особи суд може ухвалити лише у виняткових випад­ках і за умови, що вона не має матері, батька або була позбавлена їх пік­лування.

Законодавець висуває відповідні вимоги і до особи усиновлювача, зокрема, ним може бути лише повнолітня дієздатна особа віком не молодша двадцяти одного року (за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини), яка старша за дитину, яку вона бажає усинови­ти, не менш як на п’ятнадцять років. При цьому різниця у віці між уси­новлювачем та дитиною не може бути більшою ніж сорок п’ять років.

Якщо ж мова йде про усиновлення повнолітньої особи, то різниця у віці має бути не менш ніж вісімнадцять років. Не можуть бути усиновлювачами особи, які: обмежені у дієздатності; визнані недієздатними; позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини; перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері; зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу); страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини; були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 1501, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів; за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду; є особами без громадянства; перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем. Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, не можуть бути усиновлювачами інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини. Крім того Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 р. № 479 затверджено Перелік захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем.

Потрібно зазначити, що усиновлення громадянином України дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України, здійсню­ється не в судовому порядку: потрібно звертатися до консульської уста­нови або дипломатичного представництва України.

Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України, здійс­нене у відповідних органах держави, на території якої проживає дитина, є дійсним за умови попереднього одержання дозволу урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини.

Усиновлення іноземцем в Україні дитини, яка є громадянином України, здійснюється на загальних підставах. Так само на загальних підставах відбувається усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні, громадянами України або іноземцями, які проживають в Україні.

Усиновлення іноземцем або особою без громадянства дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства, здійснюється в Україні відпо­відно до законів України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

Для справ про усиновлення застосовують виключну територіальну підсуд­ність: відповідна заява подається до суду за місцем проживання особи, яку мають намір усиновити. Таке положення закону дозволяє більшою мірою забезпечити захист інтересів усиновлюваного. Заяву про усиновлення може подати тільки особа, яка бажає бути усиновлювачем. Подання такої заяви через представника не допускається.

Заяву про усиновлення суд розглядає в порядку окремого провадження. Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Заява про усиновлення двох або більше дітей під­лягає розгляду судом в одному провадженні, навіть якщо ці діти не є між собою братами або сестрами.

Заява про усиновлення може бути відкликана до набрання рішенням суду про усиновлення законної сили.

У випадку, коли після смерті одного з батьків дитини або визнання його недієздатним другий з батьків дитини вступив у повторний шлюб і його дружина, чоловік у повторному шлюбі бажають усиновити дити­ну, баба, дід дитини з боку того з батьків, хто помер або визнаний не­дієздатним, рідні брати та сестри дитини мають право подати до суду заяву про збереження між ними та дитиною, яку усиновлюють, право­вого зв ‘язку. Суд розглядає таку заяву одночасно із заявою про усинов­лення і задовольняє її, якщо це відповідає інтересам дитини.

Детальніше про механізм усиновлення буду описувати у наступній статті.

За консультаціями звертайтесь за адресою: м. Чортків, вул. Д. Пігута, 1/2, тел.. 0(67) 991 75 77.

Адвокат ТВ ГО «Спілка адвокатів України” Володимир Прислопський. Для Чортків.Онлайн

Коментарі

Залишити відповідь

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?